kommentator
Trine Eilertsen

Jeg er politisk redaktør i Aftenposten. Det betyr at jeg leder kommentaravdelingen og er ansvarlig for Aftenpostens profil på lederplass. Jeg har skrevet mest om norsk politikk, men er også interessert i økonomi og grenselandet mellom økonomi og politikk.