kommentator
Frank Rossavik

Jeg er Aftenpostens hovedkommentator på utenriks. Hovedinteressen min er sikkerhetspolitikk. Jeg har vært journalist det meste av livet, blant annet 16 år i Bergens Tidende. I en periode på 1980-tallet var jeg pressesekretær i SV. Ved folkeavstemningen om EU i 1994, arbeidet jeg som informasjonssjef i Europabevegelsen.