kommentator
Harald Stanghelle

Som redaktør i en fri stilling skriver jeg om det meste som dukker opp i en forvirrende samtid. Stikkord for meg er analyse og engasjement, men med mer tvil enn skråsikkerhet. Har du innspill eller reaksjoner finner du meg på Twitter og e-post.