kommentator
Joacim Lund

Jeg er Aftenpostens hovedkommentator på to store temaer: Teknologi og mat. Jeg har skrevet om teknologi siden midt på 1990-tallet, og spist mat siden jeg ble født. Har du innspill eller reaksjoner, finner du meg på Twitter.