kommentator
Frank Rossavik

Jeg er Aftenpostens hovedkommentator på utenriks. Slik verden oppfører seg, er det nok å gjøre. Hovedinteressen min er sikkerhetspolitikk. Har du innspill eller reaksjoner, finner du meg på Twitter.